Kde nás nájdete

Adresa:
OK Plus - predaj rastlinných olejov

Jage, s.r.o.
Oškerda 91, 024 01
Kysucké Nové Mesto
www.jage.sk
IČ DPH: 36397512
IČ DPH: 2020133566
DIČ: SK2020133566
OR OS Žilina oddiel : Sro pod.č. 12777/L

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 041/ 7632 130 fax č.: 041/ 7632 139

Bankové spojenie: Banka: SLSP K.N.MESTO Č. účtu: 52022404/0900 SWIFT: GIBA SK BX IBAN: SK84 0900 0000 0000 5202 2404

Telefonické operátorky

Bc. Iveta Kubalová
041 422 42 30


Anna Blažeková
041 422 42 31


Miroslava Čečková
041 421 69 90


Alena Zátorská
041 434 18 70


Mobilný telefón:
0907 721 692
obchod@jage.sk
jage@jage.skKontaktný formulár